Rychlá objednávka ...


Seznamte se s RIZOBINEM

Hrách-Peluška-Vikev-Jetel-Lupina-Vojtěška-Sója

RIZOBIN je nejúčinější biopreparát v České republice vyráběný na bázi bakterií získáných u nás. Donedávna byl vyráběn na bázi sterilní rašeliny , jakožto nosičem pro efektivní kmeny rhyzobií.Tyto kmeny vynikají svou vysokou schopností fixovat dusík vysoko nad průměrné schopnosti přirozených půdních populací těchto bakterií,díky tomu je RIZOBIN nejlevnějším dostupným zdrojem dusíku pro tradiční i alternativní zemědělství na našem trhu. V roce 2007 prošel RIZOBIN zásadními změnami, jejichž hlavním cílem bylo přinést zákazníkům ještě kvalitnější preparát, a tak ještě vícepřispět k jejich spokojenosti. Rašelina, která způsobovala zanášení secích zařízení, byla nahrazena organickými polymery, díky převedení výroby do moderních podmínek ve Velké Británii bylo dosaženo nulových kontaminací a vzrostl počet živých kultůr, Rhizobií , a to více než 10.krát.