top of page

Co je Rizobin ?

pozadi1.png

LUPINA

VOJTĚŠKA

HRÁCH

PELUŠKA

SOJA

VIKEV

JETEL

Rizobin je nejúčinnější biopreparát v České republice vyráběný na bázi bakterií pocházejících z české půdy. Rašelinu, jakožto původní nosič Rhizobií jsme nahradili organickým polymerem, čímž jsme dosáhly absolutně čistého preparátu bez jakýchkoliv kontaminací. Rhizobia vynikají svou vysokou schopností fixovat vzdušný dusík v půdě, díky tomu je RIZOBIN nejlevnějším dostupným zdrojem dusíku pro tradiční i alternativní zemědělství na našem trhu. V rámci inovací byla v uplynulých letech rašelina, která způsobovala zanášení secích zařízení, nahrazena organickými polymery, které významně zlepšily průchodnost sečkami. Následně byla výroba převedena do moderních podmínek ve Velké Británii, a tím bylo dosaženo nulových kontaminací a vzrostl počet živých kultur  Rhizobií v přípravku , a to více než 10.krát.

nebo na telefonu 725600850

Pro které druhy plodin je Rizobin určen ?

Rizobin je bakteriální přípravek pro inokulaci osiva luskovin a jetelovin. V současné době jej dodáván pro plodiny jetele, vojtěšky, lupiny ,soji , hrachu, pelušky a vikve.

Proč používat právě Rizobin ?

Důvodů je hned několik. Prvním je levný zdroj důsíku pro rostliny , čímž lze dosáhnout značných úspor na dusíkatých hnojivech. Dalším důvodem je , že jeho aplikace celkově zvyšuje hektarové výnosy z očkovaných plodin a to až o 7-20%. Třetím důvodem je , že se jedná o nejúčinnější preparát obdobného druhu na českém trhu, který obsahuje bakteriální kultury získané a kultivované v českém prostředí a na domácích půdách . Rizobin ovlivňuje a zlepšuje mikrobiální činnosti půdy a jako jediný preparát na našem trhu neobsahuje žádné kontaminace.

Zanáší inovovaný Rizobin secí zařízení ?

Díky přechodu z rašeliny na organické polymery, jako nosného substrátu bakterií jsme docílili více než 5x vyšší přilnavost preparátu k osivu a tím jsme dosáhli významného zlepšení aplikace secími zařízeními. Rizobin sečky nezanáší.

Jakým způsobem se Rizobin aplikuje ?

Inokulaci osiva je možné provádět dvěma způsoby , suchým nebo vlhkým. My doporučujeme vlhký způsob, tedy smíchat Rizobin s mírně navlhčeným osivem přímo v zásobníku secího stroje nebo v čisté míchačce těsně před setím. Malosemenné osivo je lépe inokulovat suchým způsobem těsně před setím.

Jak nejlépe Rizobin skladovat ?

Doporučujeme skladovat v teplotách 5-25 st. C , chránit před přímým světlem

a před dětmi a hospodářskými zvířaty , i když je inokulant pro člověka

i pro hospodářská zvířata zcela netoxický. Doba skladovatelnosti Rizobinu je 2 roky.

nebo na telefonu 725600850

“Od té doby, co používáme Rizobin, vzrostly nám hektarové výnosy o více než 10%. Používání tohoto biopreparátu je snadné. Mikrobiální kvalita půdy vzrostla, u rostlin se zvýšil se i obsah bílkovin. S Rizobinem nové generace jsme velmi spokojeni...”

Ing.Vlastimil Vávra, agronom
bottom of page