03.01.2014 09:52

Přímá inokulace osiva - prodej již očkovaného osiva

Rád bych touto cestou reagoval na dotaz na našich WWW stránkách týkající se přímé inokulace osiva. V minulém roce jsme ve spolupráci s AV ČR a britskou firmou LEGUME Technology, která pro nás vyrábí RIZOBIN vytvořili kapalný inokulant obsahující stejné kmeny Rhizobií , které využíváme v našem RIZOBINU. V průběhu minulého roku byl preparát testován ve Velké Británii a Kanadě, výsledky testů brzy uveřejníme na našich WWW stránkách. Zkoušky byly prozatím prováděny na osivu sóji s velice dobrými výsledky . I přes naší velkou snahu uvézt tekutý inokulant na trh již v letošní sezóně se nám tento záměr vlivem zhoršení české ekonomiky nezdařil, nicméně doufáme , že již v roce 2015 budeme schopni tuto variantu v plném rozsahu nabídnout.

V přiloženém souboru naleznete výsledky testů prováděných v roce 2007 v Kanadě s naším inokulantem , s variantou přímé inokulace na osivo i další novinky , kterou hodláme uvést na trh a sice tekutého inokulantu. Při nahlédnutí do souboru můžete sami zjistit, že výsledky testů jsou velmi dobré, aplikací tekutého inokulantu bylo dosaženo dokoce 15-ti% zvýšení výnosů.

Canada-trials2007.xls (13,5 kB)

—————

Zpět


Kontakt

NET4TRADE s.r.o.

Areál ZEA Všestary
251 63 Všestary


+420 725600850
+420 603512701
+420 602971935