Otázky a odpovědi

Pro které druhy plodin je RIZOBIN určen ?

RIZOBIN je bakteriální přípravek pro inokulaci osiva luskovin a jetelovin. V současné době je dodáván pro plodiny jetele, vojtěšky, lupiny ,soji , hrachu, pelušky a vikve.

—————

Proč používat právě RIZOBIN ?

Důvodů je hned několik. Prvním je , že je levným zdrojem důsíku pro rostliny , čímž lze dosáhnout značných úspor na dusíkatých hnojivech. Dalším důvodem je , že jeho aplikace celkově zvyšuje hektarové výnosy z očkovaných plodin a to až o 7-20%. Třetím důvodem je , že se jedná o nejúčinější preparát obdobného druhu na českém trhu, který obsahuje bakteriální kultury získané a kultivované v českém prostředí a na domácích půdách . Rizobin ovlivňuje a zlepšuje mikrobiální činnosti půdy a jako jediný preparát na našem trhu neobsahuje žádné kontaminace.

—————

Zanáší inovovaný RIZOBIN secí zařízení ?

Díky přechodu z rašeliny na organické polymery , jako nosného substrátu bakterií jsme docílili více než 5x vyšší přilnavost preparátu k osivu a tím jsme dosáhli významného zlepšení aplikace secími zařízeními. Nový RIZOBIN sečky nezanáší.

—————

Jakým způsobem se RIZOBIN aplikuje ?

Inokulaci osiva je možné provádět dvěma způsoby , suchým nebo vlhkým. My doporučujeme vlhký způsob, tedy smíchat Rizobin s mírně navlhčeným osivem přímo v zásobníku secího stroje nebo v čisté míchačce těsně před setím. Malosemenné osivo je lépe inokulovat suchým způsobem těsně před setím.

—————

Jak nejlépe RIZOBIN skladovat ?

Doporučujeme skladovat v teplotách 5-25 st. C , chránit před přímým světlem a před dětmi a hospodářskými zvířaty , i když je inokulant pro člověka i pro hospodářská zvířata zcela netoxický.

—————


Kontakt

NET4TRADE s.r.o.

Areál ZEA Všestary
251 63 Všestary


+420 725600850
+420 603512701
+420 602971935